Om gården

hønsehus3

Morten Engan har bestandig hatt interesse for gårdsdrift. Han startet i det små med sauer, noen høner og oksekalver han fôret opp og slaktet i det små. Morten begynte å forpakte jorda på Julseth Østre da han var 16 år, og senere kjøpte han gården i 2001.

Nå driver de hvert sitt fjøs. Therese er eggprodusent og tar seg av 7500 frittgående høner, mens Morten tar ansvaret for storfedriften og leiekjøringa. Per i dag har de 75 ammekyr og 345 slaktedyr. I løpet av året produseres cirka 130 tonn med egg og 100 tonn med kjøtt.