Julseth Østre

Vi driver en automatisert og moderne gårdsdrift med både matproduksjon og entreprenørtjenester. For oss er det viktig å levere norske kvalitetsråvarer produsert på en trygg og god måte.